A magyar nyelv kivételesen komplex és egyedi. Magyarország nyelve semmiben sem hasonlít az őt körülvevő országok nyelveihez. Az összeállításban olyan érdekességeket sorolunk fel, amelyről nem biztos, hogy mindenki tud.

A világ egyik legnehezebb nyelvéről van szó.

Bárki, aki elkezd magyarul tanulni, szívesen hangoztatja ezt, hiszen a nyelv elsajátítása hatalmas kihívást jelent. A sorrend ugyan változik, de azért abban szinte mindenki egyetért, hogy a benne van a Top 10 legnehezebb nyelvben, amit többek között a rengeteg bonyolult nyelvtani szabálynak és ragozásainak köszönhet.

Két fiatal beszélget
Forrás:Pixabay

A világon körülbelül 13 millióan beszélik a magyart

Magyarország egy kis ország, közel 10 millió lakossal, de magyarul nem csak Magyarországon beszélnek. A környező országok bizonyos részei egykor Nagy Magyarország részei voltak. Romániában, Horvátországban, Szlovéniában, Ukrajnában és Ausztriában mai napig nagyjából 2.2 millió magyarul beszélő ember él és természetesen a tengerentúlon és az európai országokba kitelepült vagy ott dolgozó magyarul beszélő emberek száma is jelentős.

A magyar nyelv Ázsiából származik

A magyar teljesen más nyelv, mint a szomszédos országok nyelvei, ahol jellemzően az indoeurópai nyelveket beszélik. A magyar nyelvet viszont az Urál környékéről eredeztetik, és a finnugor nyelvcsaládba sorolják. Ez azt jelenti, hogy legközelebbi nyelvrokonai a finn és az észt nyelvek.

Finno-Ugric languages | © Laurens, Poganyp / Wikimedia Commons

A magyar nyelvben 14 magánhangzó található

Gondoljunk bele, ez mennyivel több, mint mondjuk az angol nyelv az 5 magánhangzójával. Az alap a, e, i, o, u mellett ott vannak az ékezetes magánhangzók, amelyek nem csak hangzásban térnek el, de helytelen használatuk teljesen megváltoztathatja a jelentéstartalmat is.

A magyar nyelvnek rugalmas szórendje van

Egy mondat összerakása számos módon lehetséges a magyarban, ezzel is tovább nehezítve a nyelv tanulhatóságát. Bár a szórend flexibilis, azért nem teljesen szabad, vannak szabályok a szórendet illetően, amit a mondat hangsúlya és az értelme is befolyásol.

Egy magyar valószínűleg hamarabb elérte Amerikát, mint Kolombusz Kristóf

Kolombuszt mindenki Amerika felfedezőjeként ismeri, pedig bizonyíték van arra, hogy egy magyar már előtte is járt ott. A Yarmouth Megyei Múzeumban van egy kő, amelyen ómagyar nyelvű véset található, egy olyan dialektusból, ami jóval megelőzte Kolombusz korát.

Yarmouth Runic Stone at Yarmouth County Museum | © Wreck Smurfy / Wikimedia Commons

A magyar nyelv leghosszabb szava 44 betűből áll

Ez a szó, amelynek eddig nem nagyon találtak más nyelvben megfelelőjét a megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért. Azt azért fontos elmondani, hogy ezt a szót nem használják a beszélt nyelvben, nem része az élő nyelvnek.

A magyar nyelvben könnyű hosszú szavakat alkotni

A magyar egy ragozó (agglutináló) nyelv, ami főleg az ige és névszóragozásban, illetve gazdag képzőrendszerében mutatkozik meg. A szavakhoz adott különféle ragokkal hosszú szavakat lehet alkotni, és könnyen megváltoztatható a jelentésük is. Létrehoztak már 100 betűnél hosszabb szavakat is, de minél több a rag, annál valószínűbb, hogy értelmet szót kapunk.

A magyar nyelv még mindig kapcsolódik a gyökereihez

Az évek során a többi nyelvhez hasonlóan a magyar is alakult, változott. Ennek ellenére a magyar nyelvnek sikerült megőriznie szógyökereinek 68 százalékát, ami egészen elképesztő teljesítmény. Ez az adat akkor válik igazán lenyűgözővé, ha összehasonlítjuk mondjuk az angollal vagy a héberrel. Előbbi 4, utóbbi 5 százalékát őrizte meg eredeti szógyökeinek!

A magyarnak két szava is van ugyanarra a színre

Ez a szín pedig a piros, illetve a vörös. Mindkettő ugyanarra a színre utal, vannak esetek, amikor mindegy, melyiket használjuk és vannak, amikor nem. A bor például csak vörös lehet, de a rózsa vagy a vér lehet vörös is, piros is.

rózsa vagy a vér lehet vörös is, piros is.

A magyar fordítva használja a neveket

Ha egy magyar bemutatkozik, akkor először a vezetéknevét, majd a keresztnevét mondja. Ez a világ nagyobb részén nem így van, így hát a külföldieknek nem árt figyelni, utána hogyan szólítják újdonsült ismerősüket!

A magyar abc 44 betűből áll

Ha ez nem lenne elég, ezen belül olyan betűk is vannak, amelyek 2 vagy 3 másik betűből tevődnek össze! A ty, a gy vagy a ny, de a dzs kiolvasása és helyes ejtése is embert próbáló! Mint ahogy például egy angolul beszélő számára a cs vagy a zs kiejtése is fej- illetve nyelvtörést okozhat. Az sz betűt viszont könnyűnek találhatják, feltéve, ha eszükbe jut, hogy az az ő s betűjüknek felel meg. Ahogy a cikk elején is írtuk, komoly kihívás megtanulni magyarul!
via Theculturetrip

Trükkök külföldieknek, akik szeretnének magyarul beszélni.

Ha pedig egy jó csapat tagja szeretne lenni …