Impresszum

Az imnews.ie oldalon megjelent írásokat a szerzői jogról szóló Copyright and Related Rights Act, 2000 törvény értelmében tilos máshol közzétenni. Jelen honlap kiadója az IM MEDIA. Minden, az imnews.ie weboldalon található tartalom az IM MEDIA vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül.
A honlapon illetve a portál Facebook oldalán közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló Copyright and Related Rights Act, 2000 foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.
Az IM MEDIA fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását az Írországi és nemzetközi jogszabályok védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Az IM MEDIA pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. Ha szeretnéd felhasználni valamelyik írásunkat, a következőt teheted:
  1. Feltünteted az írás első néhány (legföljebb öt) sorát, a szövegben jelölve, hogy az imnews.ie oldalról vetted az idézetet, majd egy linkre kattintva a imnews.ie oldalra, és az eredeti cikkre irányítod az olvasót.
  2. Emailen engedélyt kérsz az írás és/vagy fotó felhasználására, és egyeztetjük annak módját. Email cím: info@imnews.ie

Kelt: 2017.augusztus.23.