A Smaragdsziget, vagy Smaragdzöld sziget (Emerald Isle) Írország másik ismert és világszerte használt neve. Nyilván köze van ehhez csodálatos dombjainak és völgyeinek, amik a zöld megannyi árnyalatában pompáznak, legalább negyvenben, ahogyan azt Johnny Cash már dalban is megénekelte. De az ország ragyogó zöldjén túl kulcsfontosságú szerep jutott egy érdekes és tehetséges embernek is.

William Drennan Belfastban született, az ő versében, a ’When Erin First Rose’-ban jelent meg először nyomtatásban a Smaragdsziget elnevezés.

Drennan apja az első belfasti presbiteriánus egyház tiszteletese volt, fia, William 1754-ben született. Drennan orvos volt és költő, aki radikálisnak számító politikai nézeteket vallott. Az ő segítségével alakult meg a Society of United Irishmen. (Egyesült Írek Társasága). Drennan Skóciában folytatott tanulmányai befejeztével 1778-ban visszatért Belfastba és szülészként kezdett el praktizálni. Innovátornak számított az orvostudomány területén, olyan egyszerű, de hasznos változásokat vezetett be a praxisában, mint a kézmosás, amivel megakadályozható a fertőzések elterjedése, vagy a himlő elleni védőoltás.

William Drennan

Az 1780-as évek elején kezdte el kreatív és politikai munkáit közzétenni. A katolikus emancipáció és polgárjogok támogatása révén vált ismertté. 1789-ben Dublinba költözött, majd sógorával, Sam McTier-el elkezdték megtervezni a Society of United Irishmen-t. Levélváltásaikból kiderül, hogy egy ’jóindulatú konspiráció’-ban gondolkodtak, ami az emberekről szólna, nem pedig az arisztokráciáról. Fontosnak tartották az emberi jogokat és azt, hogy az ország polgárai boldogabb, teljesebb életet tudjanak élni. A végső céljuk Írország valódi függetlensége és a köztársasági rendszer felépítése volt, de azzal is tisztában voltak, hogy az előítéletekkel és a bigottsággal is meg kellett küzdeniük. A Társaság megalapítása után hamarosan növekedésnek indult, dublini vezetője pedig Drennan lett. 1794-ben bíróság elé kellett állnia egy rágalmazási perben. A lázadás évében, 1798-ban azonban elváltak útjaik, Drennan-nak nem tetszett, hogy az Egyesült Írek Társasága egyre inkább a lázadás és az erőszakos felkelés irányába tolódott el. Még ez előtt, 1795-ben írta meg híres versét, a ’When Erin First Rose’-t, amelyben Írországra mint a smaragd szigetre hivatkozik. (a versnek sajnos nem találtunk magyar fordítását).

Alas! for poor Erin that some are still seen,

Who would dye the grass red from their hatred to green;

Yet, oh! when you’re up, and they’re down, let them live,

Then yield them that mercy which they would not give.

Arm of Erin, be strong! but be gentle as brave;

And uplifted to strike, be still ready to save;

Let no feeling of vengeance presume to defile

The cause of, or men of, the Emerald Isle.

Dr. Drennan 1800-ban feleségül vette Sarah Swanwick-et, majd 1807-ben abbahagyta a praktizálást és visszatért szülővárosába, Belfastba, ahol megalapította a Belfast Monthly Magazine-t és részt vett a Belfasti Akadémiai Intézet munkájában is. Itt azon dolgozott, hogy a közép- és felsőfokú oktatásban együtt tanulhassanak a katolikusok és a protestánsok. Drennan 1820-ban halt meg. Ragaszkodott hozzá, hogy temetésén a koporsóját három protestáns és három katolikus vigye.

Ha pedig egy jó csapat tagja szeretne lenni …